Đề ôn thi trắc nghiệm môn lịch sử 9 lên 10 (đề 7)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Đề ôn thi trắc nghiệm môn lịch sử 9 lên 10 (đề 7). Học sinh luyện đề bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, các em click vào "xem đáp án" để biết được số lượng đáp án đúng của mình.

Câu 1: Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai được mệnh danh là gì?

 • A. "Đại lục mới trỗi dậy"
 • B. "Đại lục bùng cháy"
 • C. Đại lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển nhất
 • D. "Đại lục bùng cháy" và "Đại lục mới trỗi dậy"

Câu 2: Lãnh tụ của phong trào cách mạng ở Cuba (1959) là ai?

 • A. N. Manđêla
 • B. Phiđen Cátxtơrô
 • C. G Nêru
 • D. M. Ganđi

Câu 3: Các nước Tây Âu tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm mục đích gì?

 • A. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
 • B. Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
 • C. Chống Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam.
 • D. Chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 4: Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm:

 • A. 1945
 • B. 1947
 • C. 1949
 • D. 1951

Câu 5: Sự kiện nào đánh dấu chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ?

 • A. Nhà nước Liên bang tê liệt
 • B. Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập
 • C. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập.
 • D. Ngày 25/12/1991, lá cờ Liên bang Xô Viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống

Câu 6: Tại sao gọi là "Năm Nam Phi"

 • A. Phong trào đấu tranh bắt đầu bùng nổ ở Châu Phi
 • B. Năm Ai Cập giành độc lập
 • C. Năm 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập
 • D. Năm tất cả các nước Châu Phi tuyên bố độc lập

Câu 7: Chế độ phân biệt chủng tộc tồn tại miền nào Châu Phi?

 • A. Miền Bắc Phi
 • B. Miền Tây Phi
 • C. Miền Nam Phi
 • D. Miền Đông Phi

Câu 8: Cuộc nội chiến 1946 - 1949 diễn ra ở đâu?

 • A. Ân Độ
 • B. Inđônêxia
 • C. Trung Quốc
 • D. Xrilanca

Câu 9: Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời vào?

 • A. 1/8/1949
 • B. 1/8/1950
 • C. 1/8/1948
 • D. 1/10/1949

Câu 10: Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1949) là:

 • A. Kết thúc hơn 100 năm ách nô dịch của địa chủ và phong kiến.
 • B. Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.
 • C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 11: Nước nào sau 20 năm cải cách, mở cửa (1979-2000) tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới?

 • A. Mĩ
 • B. Pháp
 • C. Trung Quốc
 • D. Nhật Bản

Câu 12: Nước đầu tiên ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là:

 • A. Việt Nam
 • B. Lào
 • C. Xin-ga-po
 • D. In-đô-nê- xi-a.

Câu 13: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ở đâu?

 • A. Gia-các –ta (Inđônêxia)
 • B. Ma-ni-la (Phi-lip-pin)
 • C. Băng Cốc (Thái Lan)
 • D. Cua-la-lăm-pơ (Malaixia)

Câu 14: Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian:

 • A. 7/ 1994.
 • B. 4/ 1994.
 • C. 7/ 1995.
 • D. 7/ 1996.

Câu 15: Mở đầu cho giai đoạn đấu tranh vũ trang giành chính quyền ở CuBa là gì?

 • A. Cuộc tấn công vào pháo đài Môncađa năm 1953
 • B. Phi-đen sang Mê-hi-cô
 • C. Phi-đen trở về nước
 • D. Phi-đen lập căn cứ ở Xi-e-ra Ma-e-xtơ-ra

Câu 16: Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trong lĩnh vực KHKT là:

 • A. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.
 • B. Nhiều rô-bốt nhất thế giới, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.
 • C. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, đưa người đầu tiên lên mặt trăng
 • D. Chế tạo bom nguyên tử, tàu sân bay lớn và nhiều nhất thế giới, du hành vũ trụ.

Câu 17: Mĩ lần đầu tiên đưa người lên Mặt Trăng ở thời gian nào?

 • A. Tháng 7/1969
 • B. Tháng 8/ 1970
 • C. Tháng 7/1971
 • D. Tháng 7/1972

Câu 18: Trong việc thực hiện "chiến lược toàn cầu" Mĩ đã vấp phải thất bại, tiêu biểu ở đâu?

 • A. Trong cuộc chiến tranh Triều Tiên
 • B. Chiến tranh Trung Quốc
 • C. Chiến tranh xâm lược Việt Nam
 • D. Chiến tranh chống Cuba

Câu 19: Những biện pháp không phải của "chiến lược toàn cầu" do Mĩ đề ra:

 • A. Viện trợ để lôi kéo khống chế các nước nhận viện trợ.
 • B. Lập các khối quân sự.
 • C. Đàn áp ngăn cản phong trào công nhân trong nước.
 • D. Gây các cuộc chiến tranh xâm lược

Câu 20: Tổ chức nào là tổ chức liên minh khu vực ở Châu Phi?

 • A. ASEAN
 • B. NATO.
 • C. AU
 • D. SEATO

Câu 21: Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin?

 • A. Gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc-xai (18-6-1919).
 • B. Đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin.
 • C. Bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp(12/1920).
 • D. Tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ năm (1924).

Câu 22: Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần VIII, Hội nghị đã chủ trương thành lập mặt trận nào?

 • A. Mặt trận Liên Việt.
 • B. Mặt trận Đồng minh.
 • C. Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh).
 • D. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương

Câu 23: Câu nào nói không đúng chính sách đối ngoại của Liên Xô?

 • A. Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình.
 • B. Đi đầu và đấu tranh cho nền hoà bình, an ninh thế giới.
 • C. Giúp đỡ, ủng hộ các nước XHCN và phong trào cách mạng thế giới.
 • D. Chỉ quan hệ với các nước Đông Âu

Câu 24: Thời gian tồn tại của chế độ XHCN ở Liên Xô là:

 • A. 1917-1991
 • B. 1918- 1991
 • C. 1922- 1991
 • D. 1945- 1991

Câu 25: Hãy cho biết tình hình kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới 2?

 • A. Bị tàn phá và thiệt hại nặng nề
 • B. Phụ thuộc chặt chẽ các nước Châu Âu
 • C. Thu được nhiều lợi nhuận và trở thành nước tư bản giàu mạnh
 • D. Nhanh chóng khôi phục nền kinh tế và phát triển

Câu 26: “Phong trào 26-7” do Phi-đen thành lập ở đâu?

 • A. Xi-e-ra Ma-e-xtơ-ra
 • B. Mê-hi-cô
 • C. Môncađa
 • D. Lahabana.

Câu 27: Hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Liên Xô như thế nào?

 • A. Nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại tới 10 năm.
 • B. Nền kinh tế Liên Xô phát triển nhanh chóng.
 • C. Nền kinh tế Liên Xô lâm vào khủng hoảng.
 • D. Nền kinh tế Liên Xô phát triển nhảy vọt.

Câu 28: Cuộc cách mạng KH-KT hiện đại lần thứ hai khởi nguồn từ:

 • A. Nước Mĩ
 • B. Nước Anh
 • C. Nước Đức
 • D. Nước Trung Quốc

Câu 29: Người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi trở thành tổng thống là:

 • A. Nen-Xơn Man-đê-la
 • B. Kô-phi An-nan
 • C. Phi-đen Ca-xrơ-rô
 • D. Mác-tin Lu-thơ King

Câu 30: Đảng nào giữ vai trò quan trọng và nắm cương vị lãnh đạo Nhật Bản trong một thời gian dài?

 • A. Đảng liên minh dân chủ Thiên chúa giáo.
 • B. Đảng Dân chủ Tự do.
 • C. Đảng tự do.
 • C. Công đảng.

Câu 31: Nhật Bản nỗ lực vươn lên trở thành một cường quốc kinh tế từ khi nào?

 • A. Từ những năm 70 của thế kỷ XX.
 • B. Từ cuối những năm 70 của thế kỷ XX.
 • C. Từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX.
 • D.Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX.

Câu 32: Phần lớn các nước châu Á đã giành được độc lập ở khoảng thời gian nào sau chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A. Cuối những năm 40 thế kỉ XX
 • B. Đầu những năm 50 thế kỉ XX
 • C. Cuối những năm 50 thế kỉ XX
 • D. Đầu những năm 60 thế kỉ XX

Câu 33: Nhân vật chủ mưu gây nội chiến & Trung Quốc từ 20/7/1946 là ai?

 • A. Mao Trạch Đông
 • B. Chu Đức
 • C. Tưởng Giới Thạch
 • D. Chu Ân Lai

Câu 34: Các nước Mĩ La-tinh là chỉ khu vực địa lý nào?

 • A. Vùng Bắc Mĩ
 • B. Vùng Nam Mĩ
 • C. Châu Mĩ
 • D. Vùng Trung và Nam Mĩ

Câu 35: họp hội nghị cấp cao giữa các nước EC họp tại Ma-xtrich quyết định đổi tên Cộng đồng châu Âu (EC) thành:

 • A. Cộng đồng châu Âu.
 • B. Cộng đồng than thép châu Âu.
 • C. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu.
 • D. Liên minh châu Âu.

Câu 36: Nội dung nào sau đây không phải là tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A. Là nước bại trận, bị chiến tranh tàn phá nặng nề
 • B. Bị quân đội nước ngoài chiếm đóng
 • C. Đất nước ổn định, phát triển
 • D. Bị mất hết thuộc địa và đứng trước nhiều khó khăn

Câu 37: Hãy cho biết cơ hội mới để kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng kinh tế sau chiến tranh là:

 • A. Nhận được viện trợ kinh tế của Mĩ.
 • B. Khi Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên T6/1950.
 • C. Khi Mĩ gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
 • D. Mĩ tiến hành chiến tranh chống Cu Ba.

Câu 38: Hãy cho biết mục tiêu của tổ chức ASEAN là gì?:

 • A. Giữ gìn hòa bình, an ninh các nước thành viên, củng cố sự hợp tác chính trị, quân sự, giúp đỡ giữa các nước XHCN
 • B. Đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN
 • C. Hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
 • D. Liên minh với nhau để mở rộng thế lực.

Câu 39: Cộng hòa Nam Phi nằm ở khu vực nào?

 • A. Cực Nam Châu Phi
 • B. Tây Nam Châu Phi.
 • C. Đông Nam Châu Phi
 • D. Cực Bắc Châu Phi.

Câu 40: Trong những năm 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu?

 • A. Pháp.
 • B. Trung Quốc.
 • C. Liên Xô.
 • D. Việt Nam.
Xem đáp án
 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021