Đo chiều dài lớp học, em chọn thuốc đo ở hình 3.3 có thuận tiện không. Vì sao?

  • 1 Đánh giá

II. ĐO CHIỀU DÀI

Đo chiều dài lớp học, em chọn thuốc đo ở hình 3.3 có thuận tiện không. Vì sao?

Bài làm:

Không thuận tiện vì giới hạn của thước ở hình 3.3 là 20 cm trong khi kích thước của lớp học lớn hơn rất nhiều lần. Nếu sử dụng thước đo trên sẽ mất thời gian, không hiệu quả, dễ sai lệch kết quả.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021