Đọc câu chuyện dưới đây. Đặt 3 câu hỏi và trả lời về nội dung câu chuyện

  • 1 Đánh giá

2. Đọc câu chuyện “Hai bàn tay”. Đặt 3 câu hỏi và trả lời về nội dung câu chuyện

(chuyện Hai bàn tay sgk trang 143)

Bài làm:

Hỏi: Bác Hồ rủ ai đi cùng?

Đáp: Bác Hồ rủ một người bạn tên là Lê đi cùng

Hỏi: Bác Hồ rủ bác Lê đi đâu?

Đáp: Bác Hồ rủ bác Lê đi ra nước ngoài xem Pháp và các nước khác họ làm như thế nào, sau đó, trở về giúp đồng bào chúng ta.

Hỏi: Bác Hồ lấy tiền từ đâu để đi?

Đáp: Bác Hồ sẽ kiếm tiền từ hai bàn tay của mình, Bác luôn sẵn sàng làm bất cứ việc gì để sống và để đi.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021