Đọc đoạn văn sau, trả lời câu hỏi: Côn trùng có những bộ phận nào? Côn trùng có bao nhiêu chân?

  • 1 Đánh giá

4. Đọc và trả lời

a. Đọc đoạn văn sau (trang 25sgk)

b. Trả lời câu hỏi:

  • Côn trùng có những bộ phận nào?
  • Côn trùng có bao nhiêu chân?

Bài làm:

  • Côn trùng gồm có những bộ phận: đầu, ngực và bụng
  • Côn trùng có 6 chân và chân phân chia thành các đốt.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021