Khi thấy người mệt mỏi, ăn không ngon, gầy đi và sốt nhẹ về chiều em nên làm gì? Bệnh lao phổi gây tác hại gì đối với người bệnh?

  • 1 Đánh giá

4. Quan sát, đọc và trả lời

a. Quan sát và đọc thông tin trong hình 11:

b. Trả lời câu hỏi:

  • Khi thấy người mệt mỏi, ăn không ngon, gầy đi và sốt nhẹ về chiều em nên làm gì?
  • Bệnh lao phổi gây tác hại gì đối với người bệnh?
  • Bệnh lao phổi có thể lây từ người bệnh sang người lành bằng con đường nào?

Bài làm:

  • Khi thấy người mệt mỏi, ăn không ngon, gầy đi và sốt nhẹ về chiều em nên đến bác sĩ để chụp phổi và làm xét nghiệm xem liệu mình có mắc bệnh nhiễm lao phổi hay không.
  • Tác hại của bệnh lao phổi gây ra đối với người bệnh là: bệnh lây truyền từ người bệnh sang người lành
  • Bệnh lao phổi có thể lây từ người bệnh sang người lành bằng con đường hô hấp.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN