Quan sát các hình từ 1 đến 6: Hoạt động nào được thể hiện trong từng hình? Hoạt động đó mang lại lợi ích gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và trả lời

a. Quan sát các hình từ 1 đến 6:

b. Lần lượt trả lời câu hỏi:

  • Hoạt động nào được thể hiện trong từng hình?
  • Hoạt động đó mang lại lợi ích gì?

Bài làm:

Hoạt động được thể hiện trong từng hình và lợi ích mang lại là:

  • Hình 1: Khai thác dầu khí - có dầu sử dụng và xuất khẩu
  • Hình 2: Dệt vải - cung cấp nguyên liệu cho ngành may mặc
  • Hình 3: Cán đồng - cung cấp nguyên liệu cho ngành sản xuất kim loại
  • Hình 4: Đóng tàu - cung cấp tàu cho ngư dân ra khơi
  • Hình 5: Khai thác A-pa-tit - cung cấp nguyên liệu cho ngành phân bón
  • Hình 6: Chế biến hạt điều - Đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN