Các bạn trong hình nói gì? Bạn sẽ làm gì sau khi đọc các thông tin trong hình?

  • 1 Đánh giá

4. Quan sát và trả lời:

  • Các bạn trong hình nói gì?
  • Bạn sẽ làm gì sau khi đọc các thông tin trong hình?

Bài làm:

  • Các bạn trong hình nói rằng: Có những chất nguy hiểm như rượu, ma túy, thuốc lá ... chúng ta không nên động vào, không ngửi và không thử vì chúng gây hại tới cơ quan thần kinh, ảnh hưởng đến sức khỏe.
  • Sau khi đọc những thông tin đó, em tự hứa là không bao giờ sử dụng rượu, thuốc lá, ma túy và một số chất kích thích khác có hại. Đồng thời, em cũng sẽ nói với các bạn, với mọi người để phòng tránh, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN