Tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa cá, tôm và cua về môi trường sống, các bộ phận, cách di chuyển

 • 1 Đánh giá

2. Tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa cá, tôm và cua về

 • môi trường sống,
 • các bộ phận,
 • cách di chuyển

Bài làm:

Giống nhau: Cá, tôm và cua đều là những con vật sống trong môi trường nước.

Khác nhau về các bộ phận và cách di chuyển

Về các bộ phận:

 • Cá: đầu, mình, vây, đuôi
 • Tôm: đầu, mình, chân, đuôi
 • Cua: càng, chân, mai

Về cách di chuyên:

 • Cá di chuyển bằng vây
 • Tôm di chuyển bằng cách bò bằng chân, bơi bằng khua chân
 • Cua di chuyển bằng chân
 • 194 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN