Giải bài 16: Vệ sinh môi trường

 • 1 Đánh giá

Soạn bài 16: Vệ sinh môi trường - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 66. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Thảo luận

a. Hãy nói cảm giác của bạn khi:

 • Đi qua đống rác
 • Gặp bãi phân ở ven đường
 • Đi bên dòng nước bẩn

b. Những con vật nào thường sống ở nơi có rác, phân, nước thải? Chúng có hại gì cho con người?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát hình 2 và trả lời:

a. Có những loại rác nào?

b. Rác hữu cơ gồm những loại nào?

c. Rác vô cơ gồm những loại rác nào?

d. Rác tái chế gồm những loại rác nào?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Quan sát và thảo luận

 • Hãy nói và nhận xét những gì em thấy trong các hình 3, 4.

 • Ở địa phương em có hiện tượng đó không?
 • Người và gia súc phóng uế bừa bãi có tác hại gì?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Quan sát và thảo luận

 • Hãy nói và nhận xét những gì em thấy trong các hình 5, 6.
 • Những việc làm nào sai?
 • Ở địa phương em có hiện tượng đó không?
 • Nguồn nước bị nhiễm bẩn có tác hại gì?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Liên hệ thực tế

a. Hằng ngày, gia đình em thải ra những loại rác nào?

b. Các loại rác ở gia đình em được xử lí như thế nào?

c. Phân, nước thải ở gia đình em được thải ra ở đâu?

d. Rác, phân, nước thải ở địa phương em được xử lí như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Đọc và trả lời

 • Vi khuẩn gây bệnh thường sinh sống trong loại rác nào?
 • Vì sao người và gia súc không được phóng uế bừa bãi?
 • Nước thải chưa được xử lí có tác hại gì?

=> Xem hướng dẫn giải

7. Quan sát và trả lời

a. Quan sát các hình từ 7 đến 12 dưới đây:

b. Trả lời câu hỏi:

Hãy chỉ để ghép các khung chữ dưới đây với các hình cho phù hợp (một hình có thể ứng với nhiều khung chữ)

Trong việc làm trên, việc nào chúng em có thể thực hiện? Việc nào có thể khuyên người lớn thực hiện?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc và trả lời

 • Bạn A không thể hiểu được điều gì?
 • Lúc đầu bạn A hiểu về rác như thế nào?
 • Bạn B đã giải thích cho bạn A như thế nào?
 • Bạn A đã rút ra kết luận gì sau đó?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chơi trò chơi "Đổ rác"

3. Điều tra tình hình vệ sinh môi trường ở trường và khu vực xung quanh

 • Có rác thải vứt bừa bãi không?
 • Cống rãnh thoát nước có hợp vệ sinh không?
 • Nguồn nước quanh trường có bị nhiễm bẩn không?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 245 lượt xem