Vi khuẩn gây bệnh thường sinh sống trong loại rác nào? Vì sao người và gia súc không được phóng uế bừa bãi? Nước thải chưa được xử lí có tác hại gì?

  • 1 Đánh giá

6. Đọc và trả lời

  • Vi khuẩn gây bệnh thường sinh sống trong loại rác nào?
  • Vì sao người và gia súc không được phóng uế bừa bãi?
  • Nước thải chưa được xử lí có tác hại gì?

Bài làm:

  • Vi khuẩn gây bệnh thường sinh sống ở trong các loại rác hữu cơ, loại rác dễ bị thối rữa.
  • Người và gia súc không được phóng uế bừa bãi vì phân, nước tiểu của người và động vật chứa nhiều mầm bệnh và sinh ra mùi hôi thối.
  • Nước thải chưa được xử lí có tác hại là sẽ làm nguồn nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và sinh vật. Bởi trong nước thải có chứa nhiều chất bẩn, chất độc hại, các vi khuẩn gây bệnh.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN