Đọc các cụm từ dưới đây, theo em những cụm từ nào dùng để chỉ hoạt động nông nghiệp? Hãy viết những cụm từ đó vào vở?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc và trả lời

a. Đọc các cụm từ dưới đây:

Trồng lúa làm đồ gốm trồng rừng

nuôi bò khai thác than chế biến cá

đánh bắt thủy sản sản xuất xe đạp

b. Trả lời câu hỏi:

  • Theo em, những cụm từ nào dùng để chỉ hoạt động nông nghiệp? Hãy viết những cụm từ đó vào vở?
  • Ở tỉnh hoặc thành phố em không có những hoạt động nông nghiệp nào trong các hoạt động nông nghiệp nêu trên?

Bài làm:

Theo em, những cụm từ dùng để chỉ hoạt động nông nghiệp là:

  • Trồng lúa
  • Nuôi bò
  • Trồng rừng
  • Đánh bắt thủy sản

Ở tỉnh Nghệ An nơi em đang ở có đẩy đủ những hoạt động nông nghiệp nêu trên.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN