Quan sát hình 5, 6: Chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của mỗi loại côn trùng? Đếm số chân của loại côn trùng đó? Đoán thử xem bên trong cơ thể của chúng có xương sống không?

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát và thực hiện hoạt động

a. Quan sát hình 5, 6:

b. Chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của mỗi loại côn trùng?

c. Đếm số chân của loại côn trùng đó?

d. Đoán thử xem bên trong cơ thể của chúng có xương sống không?

e. Nói xem điểm giống nhau và khác nhau của các loại côn trùng trên?

Bài làm:

b. Tên và các bộ phận bên ngoài của mỗi côn trùng là:

  • Kiến vàng gồm có các bộ phận: đầu, ngực, bụng và chân
  • Bọ lá gồm có các bộ phận: đầu, chân, ngực, bụng và cánh.

c. Số chân của các loại côn trùng là:

  • Kiến vàng gồm có 6 chân
  • Bọ lá gồm có 6 chân

d. Theo em, bên trong cơ thể của kiến vàng và bọ lá đều không có xương sống

e. Điểm giống nhau của kiến vàng và bọ lá là đều có: đầu, ngực, chân, bụng.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN