Quan sát vật thật: Lấy một con côn trùng, chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của con côn trùng. Con côn trùng đó thuộc loại có ích hay có hại...

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Quan sát vật thật:

a. Lấy một con côn trùng, que chỉ ở góc học tập

b. Quan sát: Các bộ phận bên ngoài của côn trùng

c. Thực hiện hoạt động:

  • Chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của con côn trùng.
  • Con côn trùng đó thuộc loại có ích hay có hại?
  • Nếu con côn trùng đó có ích thì cần làm gì để bảo vệ nó?
  • Nếu con côn trùng đó gây hại thì cần làm gì để hạn chế sự phát triển của nó?

Bài làm:

Ví dụ: Con nhặng xanh

  • Tên các bộ phận bên ngoài của con côn trùng

  • Con nhặng xanh thuộc loại có hại.
  • Để hạn chế sự phát triển của con nhặng xanh, chúng ta cần phải vệ sinh nhà cửa, khu vực sạch sẽ, không vứt thức ăn thừa, xác động vật bừa bãi.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN