Quan sát hình 2, hoàn thành bảng và trả lời câu hỏi:

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát, hình thành bảng và trả lời

a. Quan sát hình 2

b. Hoàn thành bảng

Cây mítcây nhãncây khoai môncây....cây.....cây......cây.....
Rễ
Thân
Hoa
Qủa
  • Điền tên cây có trong hình vào chỗ chấm (....) trong bảng
  • Đánh dấu X vào các ô phù hợp trong bảng tên bộ phận mà mỗi cây có.

c. Lần lượt hỏi và trả lời câu hỏi:

  • Các cây trong hình có đặc điểm gì giống nhau (Các bộ phận bên ngoài của cây)?
  • Các cây trong hình có đặc điểm gì khác nhau (hình dạng, kích thước)?

Bài làm:

b. Hoàn thành bảng

Cây mítcây nhãncây khoai môncây đu đủcây míacây chuốicây bèo
Rễxxxxxxx
Thânxxxxxxx
xxxxxxx
Hoaxxxxx
Qủaxxxxx


c. Trả lời câu hỏi:

  • Các cây trong hình có điểm giống nhau là đều có các bộ phận như rễ, thân, lá.
  • Các cây trong hình có điểm khác nhau là cây thì có kích thước to, cây thì có kích thước nhỏ, cây cao, cây thấp...
  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN