Giới thiệu với bạn về cây em vẽ hoặc sưu tầm được: Tên cây, có loại rễ gì? Con người thường dùng rễ cây đó để làm gì?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Giới thiệu với bạn về cây em vẽ hoặc sưu tầm được:

a. Tên cây?

b. có loại rễ gì?

c. Con người thường dùng rễ cây đó để làm gì?

Bài làm:

Ví dụ mẫu: Cây em sưu tầm là cây củ cải trắng

a. Tên cây: Củ cải trắng (hoặc củ cải đường).

b. Loại rễ: Rễ phình ra thành củ.

c. Con người thường dùng rễ (củ cải) để chế biến các món ăn khác nhau trong gia đình.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021