Quan sát hình 2 và cho biết lá cây gồm những bộ phận nào?

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát và thực hiện hoạt động

Quan sát hình 2 và cho biết lá cây gồm những bộ phận nào?

Bài làm:

Quan sát hình 2 ta thấy: Lá cây gồm có 3 bộ phận đó là:

  • Phiến lá
  • Gân lá
  • Cuống lá
  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN