Quan sát hình 2, 3, 4. Hãy chỉ và nói tên một số bộ phận bên ngoài của cá, tôm và cua:

  • 1 Đánh giá

3. Cùng nhau thực hiện

Quan sát hình 2, 3, 4. Hãy chỉ và nói tên một số bộ phận bên ngoài của cá, tôm và cua:

b. Lấy bảng dưới đây ở góc học tập và hoàn thành bảng:

Đặc điểmTôm, cua
Có nhiều chânx
Sống dưới nước
Cơ thể được bao phủ bằng một lớp vỏ cứng
Có xương sống
Cơ thể thường có vảy và vây

Bài làm:

b. Hoàn thành bảng:

Đặc điểmTôm, cua
Có nhiều chânx
Sống dưới nướcXX
Cơ thể được bao phủ bằng một lớp vỏ cứngX
Có xương sốngX
Cơ thể thường có vảy và vâyX
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021