Nhớ lại và kể tên những hoạt động làm cho em mệt? Khi đó, nhịp tim của em có gì thay đổi?

  • 1 Đánh giá

3. Liên hệ thực tế và trả lời

a. Nhớ lại và kể tên những hoạt động làm cho em mệt?

b. Khi đó, nhịp tim của em có gì thay đổi?

Bài làm:

Ví dụ:

a. Những hoạt động làm cho em mệt là:

  • Chạy bộ
  • Mang vác đồ nặng
  • Vui chơi...

b. Khi đó, nhịp tim của em đập liên tục, đập mạnh và nhanh hơn. Em cảm thấy hơi tức ở lồng ngực, khó thở hơn.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN