Điều gì sẽ xảy ra nếu cây không có lá? Điều gì sẽ xảy ra nếu cây rau cải và cây rau muống trồng ở nơi ít ánh sáng?

  • 1 Đánh giá

2. Hãy tưởng tượng

a. Điều gì sẽ xảy ra nếu cây không có lá?

b. Điều gì sẽ xảy ra nếu cây rau cải và cây rau muống trồng ở nơi ít ánh sáng?

Bài làm:

a. Trên Trái đất cây nào cũng có lá, lá của cây giúp cây quang hợp để phát triển. Do đó, nếu cây không có lá thì cây sẽ không phát triển được.

b. Nếu cây rau cải và rau muống trồng ở nơi ít ánh sáng thì cây sẽ yếu ớt, không có màu xanh đậm do không có quá trình quang hợp.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN