Đọc các khung chữ dưới đây, hãy chỉ để ghép các khung chữ trên vào bảng sau cho phù hợp

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc và ghép các khung chữ

a. Đọc các khung chữ dưới đây:

Bài làm:

Ghép các khung chữ trên vào bảng cho phù hợp như sau:

Nên làmKhông nên làm

Đi bên phải đường

Đội mũ bảo hiểm

Đèn đỏ dừng lại

Không đi xe đạp bị hỏng phanh

Nhắc nhở người đèo đi đúng luật

Bám chắc vào xe khi ngồi sau xe đạp

Trêu chọc người đèo

Mang vác hàng cồng kềnh

Ngồi để hai chân sang một bên

Tự đi xe đạp đến trường

Chở hai người

Đi bằng một tay

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021