Các nhóm liệt kê tên các động vật sống dưới nước? Cùng nói cho nhau nghe về các động vật có trong hình 1?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Thi kể tên các động vật sống dưới nước

  • Các nhóm liệt kê tên các động vật sống dưới nước?
  • Cùng nói cho nhau nghe về các động vật có trong hình 1?

Bài làm:

Các loài động vật sống dưới nước là: tôm, mực, cua, ghẹ, hàu, sứa, mực, bạch tuộc, cá, ốc, trai, sò...

Các động vật có trong hình 1 là:

  • a. con cá e. con cá
  • b. con cua g. con cá đuối
  • c. con tôm h. con cá mập
  • d. con rùa h. con bạch tuộc
  • k. con sò
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021