Trong các loài cá ở hình 1, loài cá nào sống ở nước ngọt, loài cá nào sống ở nước mặn?

  • 1 Đánh giá

2. Phân loại cá nước ngọt và cá nước mặn

a. Trong các loài cá ở hình 1, loài cá nào sống ở nước ngọt, loài cá nào sống ở nước mặn?

b. Kể thêm tên các loại cá sống ở nước ngọt, nước mặn mà em biết?

Bài làm:

Trong các loài cá ở hình 1, loài cá quả (hình e) sống ở nước ngọt, cá đuối (hình g) và cá mập (hình h) sống ở nước mặn

Tên các loại cá sống ở nước ngọt, nước mặn mà em biết:

  • Cá nước ngọt: cá rô phi, cá tràu, cá trắm, cá chép, cá bống, cá mè, cá trê...
  • Cá nước mặn: cá ngựa, cá hồi, cá voi xanh, cá nọc, cá chim, cá chỉ vàng....
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN