Điền vào chỗ chấm (...) các hoạt động phù hợp

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Hoàn thành sơ đồ

a. Lấy sơ đồ dưới đây ở góc học tập

b. Điền vào chỗ chấm (...) các hoạt động phù hợp

Bài làm:

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021