Giải bài 28: Bề mặt Trái đất

 • 1 Đánh giá

Soạn bài 28: Bề mặt Trái đất - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 50. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và trả lời

a. Quan sát và đọc thông tin trong hình 1:

b. lần lượt trả lời câu hỏi:

 • Chỉ và nói tên các đới khí hậu ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu?
 • Nêu đặc điểm chính của các đời khí hậu trên Trái Đất?

=> Xem hướng dẫn giải

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và trả lời

a. Quan sát và đọc thông tin trong hình 1:

b. lần lượt trả lời câu hỏi:

 • Chỉ và nói tên các đới khí hậu ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu?
 • Nêu đặc điểm chính của các đời khí hậu trên Trái Đất?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thực hành với quả địa cầu

Quan sát chỉ trên quả địa cầu các đới khí hậu nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Cùng suy nghĩ và thảo luận

a. Đọc thông tin ở hình 3

b. Quan sát bề mặt quả địa cầu

c. Hãy cho biết nước hay đất chiếm phần lớn hơn trên bề mặt Trái đất?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu về bề mặt Trái đất

a. Đọc thông tin ở hình 4 và cho biết bề mặt Trái đất có bao nhiêu châu lục và đại dương?

b. Hãy cho biết nước ta nằm ở châu lục nào?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Đọc và trả lời

Đọc và chọn từ, cụm từ trong ô phù hợp với chỗ chấm (.....) để hoàn thành đoạn văn sau: (lục địa, đại dương, nóng, lạnh, ôn đới)

Bề mặt trái đất

Mỗi bán cầu đều có 3 đới khí hậu: nhiệt đới, ....... và hàn đới. Những nơi càng gần xích đạo càng ......; càng xa xích đạo càng.......

Trên bề mặt Trái đất, có chỗ là đất, có chỗ là nước. Nước chiếm phần lớn bề mặt trái đất.

Những khối đất liền lớn trên bề mặt trái đất gọi là ......... Những khoảng nước rộng mênh mông bao bọc phần lục địa gọi là ............ Bề mặt Trái đất được chia ra thành 6 châu lục và 4 đại dương

Trả lời câu hỏi:

 • Nêu tên 3 đới khí hậu và đặc điểm chính của chúng
 • Thế nào là lục địa, thế nào là đại dương
 • Kể tên 6 châu lục và 4 đại dương trên thế giới.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Vẽ và viết

Viết vào sơ đồ tên của các đới khí hậu ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thực hành với quả địa cầu

 • Hãy chỉ vị trí của Việt Nam trên quả địa cầu?
 • Hãy cho biết Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 84 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021