Cơ quan tuần hoàn gồm những bộ phận nào? Cơ quan tuần hoàn có chức năng gì?

  • 5 Đánh giá

6. Đọc, trả lời và viết

  • Cơ quan tuần hoàn gồm những bộ phận nào?
  • Cơ quan tuần hoàn có chức năng gì?
  • Tim có vai trò như thế nào đối với người hoạt động tuần hoàn máu trong cơ thể?

Bài làm:

  • Cơ quan tuần hoàn gồm có những bộ phận: Tim và mạch máu
  • Cơ quan tuần hoàn có chức năng vận chuyển máu đi khắp cơ thể.
  • Tim có vai trò co bóp để bơm máu đi khắp cơ thể, nuôi cơ thể. Nếu tim ngừng đập thì cơ thể sẽ chết.

  • 787 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021