Hình 7, 8 là cảnh gì? Ở tỉnh (thành phố) của em có cửa hàng/ siêu thị không?

  • 1 Đánh giá

5. Liên hệ thực tế

a. Hình 7, 8 là cảnh gì? Ở tỉnh (thành phố) của em có cửa hàng/ siêu thị không?

b. Hãy kể tên một số chợ, cửa hàng, siêu thị ở tỉnh (thành phố) của em?

c. Em đã đến chợ/ cửa hàng/ siêu thị bao giờ chưa? Ở đó thường diễn ra những hoạt động gì?

d. Kể tên một số hàng hóa được mua bán ở chợ/ cửa hàng/ siêu thị.

Bài làm:

a. Hình 7, 8 là cảnh mua bán ở cửa hàng và siêu thị. Ở tỉnh em vẫn có các cửa hàng và siêu thị.

b. Tên một số cửa hàng, siêu thị ở tỉnh của em là: Chợ vinh, chợ Đô Lương, chợ Diễn Châu, siêu thị điện máy Trần Anh, cửa hàng điện thoại thế giới di động, siêu thị Big C...

c. Em đã từng đến chợ, đến cửa hàng và đến cả siêu thị. Ở đó diễn ra hoạt động mua bán hàng hóa giữa người này với người khác, giữa khách với chủ cửa hàng...

d. Một số mặt hàng được mua bán ở chợ/ cửa hàng/ siêu thị là: thịt, cá, rau, củ, quần áo, đồ gia dụng, đồ điện tử, bánh kẹo, giày dép, túi xách, mĩ phẩm...

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021