Theo em, những cụm từ nào dùng để chỉ cơ sở thông tin liên lạc? Hãy viết những cụm từ đó?

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc và trả lời:

a. Đọc các cụm từ dưới đây:

Đài phát thanh Bưu điện Nhà máy

Viện bảo tàng Trường học Đài truyền hình

b. Trả lời câu hỏi:

 • Theo em, những cụm từ nào dùng để chỉ cơ sở thông tin liên lạc? Hãy viết những cụm từ đó?
 • Ở tỉnh hoặc thành phố em có những cơ sở thông tin liên lạc nào?

Bài làm:

 • Theo em, những cụm từ dùng để chỉ cơ sở thông tin liên lạc là:
  • Đài phát thanh
  • Đài truyên hình
  • Bưu điện
 • Ở thành phố Hà Nội nơi em ở có những cơ sở thông tin liên lạc: Bưu điện Hà Nội, Đài phát thanh Hà Nội, đài truyền hình Hà Nội. Ngoài ra, ở thành phố Hà Nội còn có nhiều cơ sở bưu điện nhỏ khác nhau cùng nhiều hãng truyền hình khác nhau, nhiều cơ quan báo điện tử và báo in....

 • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN