Em cảm thấy nhịp đập của tim như thế nào? Hãy mô tả. Em có cảm thấy mệt không?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "Trời nắng, trời mưa".

2. Trả lời câu hỏi sau khi chơi:

a. Em cảm thấy nhịp đập của tim như thế nào? Hãy mô tả.

b. Em có cảm thấy mệt không?

c. Tại sao có bạn mệt ít, có bạn lại mệt nhiều hơn?

Bài làm:

a. Em cảm thấy, khi mình chơi mệt, nhịp tim đập nhanh hơn so với nhịp tim khi cơ thể bình thường.

b. Em cảm thấy rất mệt

c. Sau khi chơi, có bạn mệt ít, có bạn mệt nhiều hơn vì hệ tuần hoàn của các bạn khác nhau. Bạn nào có hệ tuần hoàn tốt thì sẽ bơm máu liên tục cho cơ thể sẽ đỡ mệt hơn. Ngược lại, nếu hệ tuần hoàn yếu, tim co bóp yếu sẽ làm máu bơm ít hơn, không đủ cung cấp cho cơ thể khiến cơ thể mệt mỏi, đuối sức.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021