Họ nội gồm những ai? Họ ngoại gồm những ai? Anh em trong gia đình, họ hàng cần phải làm gì?

  • 4 Đánh giá

5. Đọc và trả lời:

Trả lời câu hỏi:

  • Họ nội gồm những ai?
  • Họ ngoại gồm những ai?
  • Anh em trong gia đình, họ hàng cần phải làm gì?

Bài làm:

  • Ông, bà sinh ra bố và các anh, chị, em ruột của bố cùng với các con của họ là những người thuộc họ nội
  • Ông, bà sinh ra mẹ và các anh, chị, em ruột của mẹ cùng với các con của họ là những người thuộc họ ngoại.
  • Anh em trong gia đình, họ hàng cần phải quan tâm, yêu quý, giúp đỡ lần nhau.

  • 912 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021