Hãy viết chữ N vào việc nên làm, chữ K vào việc không nên làm?

  • 1 Đánh giá

3. Làm việc với phiếu bài tập

Hãy viết chữ N vào việc nên làm, chữ K vào việc không nên làm?

Những việc nên và không nên làm để giữ gìn, bảo vệ cơ quan tuần hoàn

Bài làm:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021