Quan sát và sắp xếp các thẻ chữ: Quan sát hình 4, 5 ghép các thẻ chữ sau vào ô cho phù hợp....

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát và sắp xếp các thẻ chữ:

a. Quan sát hình 4, 5:

b. Ghép các thẻ chữ sau vào ô cho phù hợp: đầu mình, cơ quan di chuyển, vỏ, hạt, thịt quả, hoa, thân, rễ, lá.

Bài làm:

Ta ghép như sau:

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN