Xây dựng cam kết bảo vệ cơ quan thần kinh và sức khỏe.

  • 1 Đánh giá

2. Thảo luận

3. Xây dựng cam kết bảo vệ cơ quan thần kinh và sức khỏe.

b. Viết vào giấy màu xanh việc em sẽ làm để bảo vệ cơ quan thần kinh và sức khỏe

c. Viết vào giấy màu hồng việc em sẽ không làm để bảo vệ cơ quan thần kinh và sức khỏe

Bài làm:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN