Làm thí nghiệm: Bấm vào ngọn cây mướp hoặc khoai lang...nhưng không làm đứt rời khỏi cây...

  • 1 Đánh giá

4. Làm thí nghiệm nhỏ

a. Bấm vào ngọn cây mướp hoặc khoai lang...nhưng không làm đứt rời khỏi cây

b. Hãy dự đoán xem sau vài ngày nữa điều gì sẽ xảy ra đối với cây đó? Vì sao?

c. Viết vào vở tình trạng của cây vừa lấy bấm và dự đoán của em

d. Đặt cây ở hóc lớp để theo dõi trong vài ngày. Hãy kiểm tra xem dự đoán của em có đúng không?

Bài làm:

Làm thí nghiệm:

  • Dự đoán: Vài ngày nữa phần ngọn cây bị bấm sẽ héo
  • Vì phần ngọn bị bấm thì cây sẽ không thể vận chuyển nhựa lên bộ phận trên ngọn nên nó sẽ héo.

Kết quả dự đoán:

........

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021