Hằng ngày, em biết được nhiều thông tin là nhờ những phương tiện nào? Khi sử dụng những phương tiện đó em cần lưu ý gì?

  • 1 Đánh giá

3. Liên hệ thực tế

  • Hằng ngày, em biết được nhiều thông tin là nhờ những phương tiện nào?
  • Khi sử dụng những phương tiện đó em cần lưu ý gì?

Bài làm:

a. Hằng ngày, em biết được nhiều thông tin là nhờ một số phương tiện như:

  • Ti vi
  • Đài
  • Báo, tạp chí
  • Máy tính có kết nối mạng
  • Điện thoại có kết nối mạng...

b. Khi sử dụng những phương tiện như ti vi, máy tính, điện thoại, em không nên nhìn quá nhiều hoặc nhìn quá gần để không bị ảnh hưởng xấu đến mắt. Ngoài ra, với máy tình và điện thoại, khi đọc thông tin, chúng ta nên đọc những trang tin tức chính thống của nhà nước để thông tin được chính xác nhất.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021