Nêu những bộ phận của quả địa cầu? Đặt quả địa cầu trên bàn và cho biết trục của nó đứng thẳng hay nghiêng so với mặt bàn?

  • 1 Đánh giá

5. Thực hành với quả địa cầu

a. Nêu những bộ phận của quả địa cầu?

b. Đặt quả địa cầu trên bàn và cho biết trục của nó đứng thẳng hay nghiêng so với mặt bàn?

Bài làm:

a. Những bộ phận của quả địa cầu là trục và giá đỡ

b. Đặt quả địa cầu trên bàn ta thấy, trục của nó đứng nghiêng so với mặt bàn.

  • 82 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021