Giải bài 13: Hoạt động nông nghiệp

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 13: Hoạt động nông nghiệp - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 54. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và trả lời

a. Quan sát các hình từ 1 đến 7:

b. Lần lượt hỏi và trả lời câu hỏi:

  • Hoạt động nao được thể hiện trong từng hình?
  • Hoạt động đó mang lại lợi ích gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy suy nghĩ và sắp xếp các hình trên vào bảng sau:

Trồng trọt và chăn nuôiĐánh bắt và nuôi trồng thủy sảnChăm sóc và bảo vệ rừng

=> Xem hướng dẫn giải

3. Liên hệ thực tế

a. Kể cho nhau nghe những hoạt đông nông nghiêp ở tỉnh (thành phố) nơi em sống?

b. Hoạt động đó mang lại lợi ích gì cho người dân?

c. Kể một số việc em đã làm để góp phần tham gia vào hoạt động nông nghiệp?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc và trả lời

a. Đọc các cụm từ dưới đây:

Trồng lúa làm đồ gốm trồng rừng

nuôi bò khai thác than chế biến cá

đánh bắt thủy sản sản xuất xe đạp

b. Trả lời câu hỏi:

  • Theo em, những cụm từ nào dùng để chỉ hoạt động nông nghiệp? Hãy viết những cụm từ đó vào vở?
  • Ở tỉnh hoặc thành phố em không có những hoạt động nông nghiệp nào trong các hoạt động nông nghiệp nêu trên?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Làm bài tập

a. Hãy ghép mỗi số (1, 2, 3, 4) ở cột A với một chữ cái (a,b, c, d) ở cột B cho phù hợp

b. Viết kết quả vào vở

=> Xem hướng dẫn giải


  • 76 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021