Kể cho nhau nghe những hoạt đông nông nghiêp ở tỉnh (thành phố) nơi em sống?

 • 1 Đánh giá

3. Liên hệ thực tế

a. Kể cho nhau nghe những hoạt đông nông nghiêp ở tỉnh (thành phố) nơi em sống?

b. Hoạt động đó mang lại lợi ích gì cho người dân?

c. Kể một số việc em đã làm để góp phần tham gia vào hoạt động nông nghiệp?

Bài làm:

a. Những hoạt đông nông nghiêp ở tỉnh Nghệ An nơi em sinh sống là:

 • Nuôi cá, tôm
 • Đánh bắt thủy sản ở ngoài biển
 • Trồng rừng và làm mô hình vườn ao chuồng
 • Trồng lúa và các cây lương thực ngắn ngày
 • Chăn nuôi gia súc, gia cầm...

b. Hoạt động nông nghiệp mang lại lợi ích cho người dân là:

 • Cung cấp nguồn lương thực và thực phẩm cho người dân
 • Tạo thêm thu nhập cho người dân
 • Bảo vệ rừng, bảo vệ đất chống xói mòn, sạt lở đất...
 • Tạo công ăn việc làm cho người dân

c. Một số việc em đã làm để góp phần tham gia vào hoạt động nông nghiệp là:

 • Cho cá ăn, cho gà, vịt, ngan ăn.
 • Thu hoạch lúa, ngô, khoai
 • Trồng rau trong vườn nhà....
 • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021