Đọc đoạn văn sau, trả lời câu hỏi: Kể tên các bộ phận của lá cây? Nêu chức năng của lá cây?

  • 1 Đánh giá

5. Đọc, trả lời và viết:

a. Đọc đoạn văn sau (Sgk trang 17).

b. Trả lời câu hỏi:

  • Kể tên các bộ phận của lá cây?
  • Nêu chức năng của lá cây?

Bài làm:

a. Lá cây gồm có các bộ phận: gân lá, cuống lá và phiến lá

b. Chức năng của lá cây gồm có 3 chức năng chính, đó là:

  • Quang hợp
  • Hô Hấp
  • Thoát hơi nước
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021