Cần làm gì để giữ gìn và bảo vệ cơ quan tuần hoàn?

  • 1 Đánh giá

6. Đọc, thảo luận và trả lời

Cần làm gì để giữ gìn và bảo vệ cơ quan tuần hoàn?

Bài làm:

Để giữ gìn và bảo vệ cơ quan tuần hoàn, chúng ta cần:

  • Hoạt động thể thao, lao động vừa sức
  • Sống vui vẻ, thư thái
  • Giữ ấm cơ thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân
  • Ăn uống đủ chất dinh dưỡng....
  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021