Quan sát hình 3, hoàn thành bảng và trả lời câu hỏi:

  • 1 Đánh giá

3. Quan sát, hoàn thành bảng và trả lời

a. Quan sát hình 3

b. Hoàn thành bảng

Con cácon hổcon ongcon .....con ......con ......con ......con ......con ......
Đầu
Mình
Cơ quan di chuyển
  • Điền tiếp tên các con vật vào chỗ (....) trong bảng
  • Đánh dấu X vào ô phù hợp trong bảng tên bộ phận mà mỗi con vật có.

c. Lần lượt hỏi và trả lời câu hỏi:

  • Các con vật trong hình có đặc điểm gì giống nhau (Các phần của cơ thể)?
  • Các con vật trong hình có đặc điểm gì khác nhau (hình dạng, độ lớn...)?

Bài làm:

b. Hoàn thành bảng

Con cácon hổcon ongcon đà điểucon naicon vịtcon chuồn chuồncon bò sữacon chim cánh cụt
Đầuxxxxxxxxx
Mìnhxxxxxxxxx
Cơ quan di chuyểnxxxxxxxxx


c. Lần lượt hỏi và trả lời câu hỏi:

  • Các con vật trong hình có đặc điểm giống nhau là đều có các bộ phận đầu, mình và cơ quan di chuyển
  • Các con vật trong hình có đặc điểm khác nhau là mỗi loài có một hình dạng, kích thước khác nhau, con lớn, con bé, con sống dưới nước, con sống trên cạn, con bay trên bầu trời....
  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN