Hãy chọn trong các khung chữ dưới đây những ý thể hiện đặc điểm đô thị và những ý thể hiện đặc điểm làng quê?

  • 1 Đánh giá

5. Đọc, trả lời và viết

b. Hãy chọn trong các khung chữ dưới đây những ý thể hiện đặc điểm đô thị và những ý thể hiện đặc điểm làng quê?

c. Viết vào vở 2 ý thể hiện đặc điểm đô thị và 2 ý thể hiện đặc điểm làng quê?

Bài làm:

2 ý thể hiện đặc điểm đô thị là:

  • Người dân thường làm việc ở cơ quan
  • Đường phố có nhiều người và xe cộ đi lại

2 ý thể hiện đặc điểm làng quê là:

  • Nhà một tầng là chủ yếu
  • Xung quanh nhà thường có vườn cây
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN