Để phòng cháy, em sẽ sắp xếp lại căn bếp trong hình 1 hoặc 3 như thế nào? Nói một số việc nên làm và không nên làm đối với căn bếp trong hình 1 hoặc 3.

  • 1 Đánh giá

2. Thực hiện hoạt động

a. Quan sát lại căn bếp vẽ trong hình 1 hoặc hình 3

b. Để phòng cháy, em sẽ sắp xếp lại căn bếp trong hình 1 hoặc 3 như thế nào? Nói một số việc nên làm và không nên làm đối với căn bếp trong hình 1 hoặc 3.

c. Theo em, điều gì có thể xảy ra trong hai tình huống sau:

  • Can dầu hỏa ở gần bếp lửa?
  • Trẻ em nghịch lửa?

Bài làm:

b. Để phòng cháy, em sẽ sắp xếp lại hình 1 như sau:

  • Đem can dầu hỏa đi ra khỏi góc đó, để ở một nơi khác, tránh tầm với trẻ em.
  • Không cho em bé chơi đèn dầu, đậy nắp đèn thật chặt rồi bỏ lên góc tủ trên cao
  • Bó củi sắp lại gọn gàng rồi để ở góc bếp (nơi để can dầu lúc ban đầu), cách bếp tầm hai mét.

c. Theo em, điều xảy ra là:

  • Can dầu hỏa ở gần bếp lửa thì khi can dầu nóng hoặc không may đổ ra sẽ làm cho ngọn lửa cháy loang ra và bùng cháy.
  • Trẻ em nghịch lửa sẽ làm cho các tàn lửa rơi vào các vật dụng dễ cháy rồi bùng cháy.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021