Đọc và chọn từ, cụm từ trong ô phù hợp với chỗ chấm (.....) để hoàn thành đoạn văn sau:

 • 1 Đánh giá

5. Đọc và trả lời

Đọc và chọn từ, cụm từ trong ô phù hợp với chỗ chấm (.....) để hoàn thành đoạn văn sau: (lục địa, đại dương, nóng, lạnh, ôn đới)

Bề mặt trái đất

Mỗi bán cầu đều có 3 đới khí hậu: nhiệt đới, ....... và hàn đới. Những nơi càng gần xích đạo càng ......; càng xa xích đạo càng.......

Trên bề mặt Trái đất, có chỗ là đất, có chỗ là nước. Nước chiếm phần lớn bề mặt trái đất.

Những khối đất liền lớn trên bề mặt trái đất gọi là ......... Những khoảng nước rộng mênh mông bao bọc phần lục địa gọi là ............ Bề mặt Trái đất được chia ra thành 6 châu lục và 4 đại dương

Trả lời câu hỏi:

 • Nêu tên 3 đới khí hậu và đặc điểm chính của chúng
 • Thế nào là lục địa, thế nào là đại dương
 • Kể tên 6 châu lục và 4 đại dương trên thế giới.

Bài làm:

Điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống:

Bề mặt trái đất

Mỗi bán cầu đều có 3 đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới. Những nơi càng gần xích đạo càng nóng; càng xa xích đạo càng lạnh

Trên bề mặt Trái đất, có chỗ là đất, có chỗ là nước. Nước chiếm phần lớn bề mặt trái đất.

Những khối đất liền lớn trên bề mặt trái đất gọi là lục địa. Những khoảng nước rộng mênh mông bao bọc phần lục địa gọi là đại dương. Bề mặt Trái đất được chia ra thành 6 châu lục và 4 đại dương

Trả lời câu hỏi:

 • Tên 3 đới khí hậu và đặc điểm chính của chúng
  • Nhiệt đới thường nóng quanh năm
  • Ôn đới có khí hậu ôn hòa, có đủ 4 mùa
  • Hàn đới rất lạnh, ở hai cực của Trái đất, quanh năm nước đóng băng
 • Lục địa là những khối đất liền lớn trên bề mặt trái đất
 • Đại dương là những khoảng nước rộng mênh mông bao bọc phần lục địa
 • Tên 6 châu lục và 4 đại dương trên thế giới
  • Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Mĩ Latinh, Châu Đại Dương
  • Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương
 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN