Em hãy đọc lòng bàn tay lên ngực trái của mình như hình 3 rồi ấn nhẹ. Em hãy cảm nhận từ lồng ngực.

  • 1 Đánh giá

3. Thực hiện động tác và trao đổi

a. Em hãy đặt lòng bàn tay lên ngực trái của mình như hình 3 rồi ấn nhẹ

b. Trao đổi với bạn

  • Những cảm nhận từ lồng ngực.
  • Tên bộ phận của cơ quan tuần hoàn nằm ở vị trí lồng ngực trái

Bài làm:

  • Khi đặt lòng bàn tay lên ngực trái của mình rồi ấn nhẹ, em cảm nhận được từng nhịp đập.
  • Bộ phận của cơ quan tuần hoàn nằm ở vị trí lồng ngực trái là tim.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN