Trái đất nó tự quay quanh mình nó theo chiều nào? Nếu nhìn từ cực Bắc xuống, Trái đất quay cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ?

  • 1 Đánh giá

4. Quan sát và trả lời

  • Trái đất nó tự quay quanh mình nó theo chiều nào?
  • Nếu nhìn từ cực Bắc xuống, Trái đất quay cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ?

Bài làm:

Quan sát hình 6 và đọc thông tin ta thấy:

  • Trái đất nó tự quay quanh mình nó theo chiều từ Tây sang Đông.
  • Nếu nhìn từ cực Bắc xuống, Trái đất quay ngược chiều kim đồng hồ.
  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN