Đọc các cụm từ dưới đây: theo em, cụm từ nào dùng để chỉ hoạt động công nghiệp và hoạt động thương mại?

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc và trả lời

a. Đọc các cụm từ dưới đây:

Sản xuất xe máy Xuất khẩu gạo Bán bánh kẹo

Chăn nuôi lợn Trồng cà phê Chế biến lương thực

Khai thác than Phát và nhận tin tức

b. Trả lời câu hỏi:

 • Theo em, cụm từ nào dùng để chỉ hoạt động công nghiệp và hoạt động thương mại?
 • Ở tỉnh (thành phố) của em không có những hoạt động công nghiệp nào trong các hoạt động công nghiệp ở trên?

Bài làm:

Theo em, cụm từ dùng để chỉ hoạt động công nghiệp và hoạt động thương mại là:

 • Sản xuất xe máy
 • Xuất khẩu gạo
 • Bán bánh kẹo
 • Khai thác than
 • Chế biến lương thực

Ở tỉnh em không có những hoạt động công nghiệp:

 • Sản xuất xe máy
 • Khai thác than
 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021