Vẽ tranh một loài chim hoặc thú. Điền tên các bộ phận bên ngoài của con vật

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Vẽ tranh

  • Vẽ tranh một loài chim hoặc thú.
  • Điền tên các bộ phận bên ngoài của con vật

Bài làm:

Vẽ tranh

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021