Viết cam kết và thực hiện các việc làm đảm bảo an toàn cho bản thân và các bạn khi ở trường

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Viết cam kết và thực hiện các việc làm đảm bảo an toàn cho bản thân và các bạn khi ở trường

Bài làm:

Cam kết các việc làm đảm bảo an toàn cho bản thân và các bạn khi ở trường là:

  • Chơi các trò chơi lành mạnh, nhẹ nhàng
  • Không rượt đuổi, xô đẩy, tranh giành lẫn nhau.
  • Khuyên bảo các bạn khi các bạn chơi trò chơi nguy hiểm...
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021