Đặt ngón tay trỏ lên cổ tay của bạn như hình 4 và ấn nhẹ, cảm nhận từ cổ tay

  • 1 Đánh giá

4. Thực hiện động tác và trao đổi

a. Đặt ngón tay trỏ lên cổ tay của bạn như hình 4 và ấn nhẹ

b. Trao đổi với bạn:

  • Những cảm nhận từ cổ tay
  • Tên bộ phận của cơ quan tuần hoàn nằm ở vị trí cổ tay

Bài làm:

  • Đặt ngón tay trỏ lên cổ tay của bạn như hình 4 và ấn nhẹ, em cảm thấy có gì đó đập từng nhịp, từng nhịp đều đặn.
  • Tên bộ phận của cơ quan tuần hoàn nằm ở vị trí cổ tay là mạch máu.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN