Tưởng tượng nếu con voi có hai cánh thì nó có thể làm gì? Nếu con chim không có bộ lông bên ngoài thì nó sẽ như thế nào?

  • 1 Đánh giá

3. Thử tưởng tượng

  • Nếu con voi có hai cánh thì nó có thể làm gì?
  • Nếu con chim không có bộ lông bên ngoài thì nó sẽ như thế nào?

Bài làm:

  • Theo em, nếu con voi có hai cánh thì nó có thể bay được như các loài chim.
  • Theo em, nếu con chim không có bộ lông bên ngoài thì nhìn nó rất xấu xí và sẽ không bay được.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN